نام کاربری یا پست الکترونیکی
رمز عبور

 

فشارسنج

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی:

 

تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون فشارسنج

یکی از پر مصرف ترین تجهیزات پزشکی فشارسنج ها می باشند. کاربرد معمول آن تشخیص فشار خون است. به طور کلی سه نوع فشار سنج داریم. شما در این مطلب نحوه تست، عیب یابی ، تعمیر و کالیبراسیون انواع فشار سنج ها را به طور کامل آموزش می بینید

بیشتر فشارسنج های پزشکی یک ثابت زمانی دارند که به انـدازه کـافی طولانی است. حساسیت، خطی، و هـیستـرزیـس پـارامتـرهـایـی هستنـد کـه در کـالیبـره کـردن بـایـد مـورد تـوجـه بـاشـنـد. در ایـن مـبدل ها سـنـســور تـحــت یـک آزمـایـش در مـقـابـل نـیـروی اسـتــانــدارد NIST کــالـیـبــره مــی شــود. یــک فـشـار هیدرولیک برای ایجاد نیرو برای کالیبراسیون به کار می رود.

به منظور کالیبراسیون فشارسنج ها و بیان دقیق خـروجـی آن هـا بـا واحدهای استاندارد فشار، از روش های مختلف کالیبراسیون استفاده می شود. یکی از این روش ها استفاده از سامانه کالیبراسیون مـقـایـسـه ای اسـت. در ایـن روش بـا ایجاد شرایط مساوی برای فشارسنج تحت بررسی و فشارسنج مــرجــع و بــا مـقــایـســه خــروجــی آن هـا عـمـلـیـات کالیبراسیون انجام می شود.
بـه طـور معمـول از فشـارسنـج هـای اولیـه و بـا صـحـت بـالابـه عـنـوان فـشـارسـنـج مـرجع استفاده مـی‌شـونـد. بـرای ایـن منظور و برای پوشش کلیه گستره‌های خلا مورد استفاده در سامانه واسنجی موجود از فشارسنج های پیزو خازنی و کاتد گرم استفاده می شود.
فشارسج با توجه به کاربرد وسیعی که در مراکز درمـــانـــی و تـشـخـیـصـــی دارد، عـمــومــا بــه لـحــاظ کالیبراسیون دچار مشکل می شود.

1فشارسنج

بــه طـو کلـی و جـدای از نـوع سیستـم سنجـش فشاری که در آن به کار رفته است، از سه قسمت تشکیل شده است :
۱- کاف که شامل یک روکش پارچه ای و یک تیوب جهت ایجاد فشار مناسب برای بسته شدن شریان است.
۲- پـمـپـی جـهـت ایـجـاد فشار مثبت مناسب در کاف
۳- سیستمی جهت سنجش و نمایش فشار خون بیمار
کاف فشارسنج ها در دو نوع کلی برای سنجش فشار خون نوزادان و بزرگسالان طراحی و عرضه می شود.
بـه لحـاظ نـوع سیستم سنجش و نمایش فشار خون سه نوع مختلف در بازار موجود است.

فشارسنج های جیوه ای : در این فشارسنج ها یـک مـانـو متر جیوه ای برای سنجش فشار خون بیمار به کار رفته است و به لحاظ دقت در سنجش، دقیق ترین نتایج را ارائه می دهد.

3فشارسنج

فشـارسنـج هـای عقـربه ای: معمول ترین و پر‌مصرف ترین نوع موجود در مراکز درمانی است و در صورتی که به طور منظم کالیبره و تنظیم شود ، از دقت نسبی خوبی نیز برخوردار است.

فشارسنج های دیجیتال: این فشارسنج ها از یـک سیستـم دیجیتـال جهـت سنجش فشار خون بیمار بهره می برند و در دو نوع زیر به بازار عرضه شـده اسـت. در نـوع اول تنهـا نمـایشگر و سیستم سنجش فشار دیجیتال بوده و باقی سیستم منوال ( دستی ) است. در نوع دوم کلیه اعمال مربوط به سنجش فشار اعم از پمپ هوا و پر و خالی کردن هـوای داخـل کاف و نیز اندازه گیری فشار خون بیمار به طور کاملا اتوماتیک انجام می شود. در هر دو نوع مقداری حافظه جهت ذخیره نتایج حاصل از سنجش فشار خون بیمار پیش بینی شده است.

فشار سنج 4

آموزش استفاده بهینه از فشارسنج:

۱- بــه هـنـگــام عــدم استفـاده از فشـارسنـج هـای جیوه‌ای حتما شیر مربوط به جیوه آن را ببندید.

۲-از ضــــربــــه زدن بــــه مــــانـــومــتـــرهـــای انـــواع فشارسنج ها خودداری کنید.

۳-در صــورتــی کــه مــی خــواهـیــد بـرای مـدت طولانی از فشارسنج جیوه ای استفاده نکنید وآن را کـنـار بگذارید، حتما باطری آن را از داخلش در بـیـاورید. درضمن در این نوع فشارسنج حتما از باطری های مرغوب و تازه استفاده کنید.

برای اینکه یک وسیله را کالیبره و یا تنظیم نماییم ، نیاز به یک استاندارد و یا یک درجه بندی پایه برای سنجش کمیت مورد نظر داریم . در مورد فشارسنج عقربه ای بهترین وسیله یک فشارسنج جیوه ای است که سطح جیوه آن در حالت بدون باد شدگی در مقابل عدد صفر باشد .

روش کالیبراسیون به وسیله فشارسنج جیوه ای:

روش کار بسیار ساده ولی کار آمد است . کافی است که شما فشارسنج جیوه ای را تا حد مناسبی مثلا ۲۰۰ میلیمتر جیوه باد کنید . آنگاه پوار هوای آن را با احتیاط باز نموده و به جای آن مانومتر عقربه ای مورد نظر را متصل کنید به نحوی که هوای داخل کاف خارج نشود . درجه ای که هر دو فشارسنج نمایش می دهند باید یکی باشد.

 

عیب یابی و رفع عیب فشارسنج:

بیشترین ایراداتی که در دستگاه های فشار سنج بوجود می آید مربوط به گیج فشار دستگاه می باشد که معمولا قابلیت تعمیر را نیز دارد.بخش های دیگر دستگاه در صورت خرابی می بایست تعویض شوند.عمده خرابی های دستگاه فشار سنج را می توان در موارد ذیل مشاهده کرد    :

    ۱    - فرسودگی شلنگ های رابط و کاف و پوآر

نحوه تعمیر:تعویض هرکدام از موارد که دارای نشتی هوا می باشد    .

    ۲    - خرابی شیر کنترل دار و سوپاپ ها

نحوه تعمیر: شیر مخزن جیوه اگر خراب بود. باید مخزن تعویض شود و اگر از نوعی بود که شیر مخزن باز می شود فقط شیر را تعویض کنید    .

    ۳    - خرابی پمپ هوا

نحوه تعمیر:تعویض پمپ

    ۴    -خرابی شیر تخلیه: اگر پس از فشردن هوا داخل فشارسنج قبل از باز کردن شیر فشار پوآر نشتی داشت عیب به خرابی واشر پیچ شیر یا به سوپاپ انتهای شیر مربوط می شود    .

نحوه تعمیر:که اگر واشر پیچ بود تعویض و اگر سوپاپ شیر بود. فقط کافی است سوپاپ لاستیکی ورودی محل اتصال پوآر به شیر را خارج کرده و شکاف قسمت انتهای آن را تمیز کنید. در  شکل زیر دو نمونه مختلف از این سوپاپ ها آورده شده است که برای واضح بودن شیار سوپاپ با کمی تغییر شکل در سوپاپ می توان آنرا پیدا نمود.

 

فشارررررسنج

       

ففشارسنج

تعمير سوپاپ انتهای پوآر(پمپ هوا) كه معمولا بر اثر پرز گرفتگي يا ذرات گرد و غبار موجب كاركرد ناصحيح اين بخش مي شود

نحوه تعمیر: با الکل سوپاپ آن شسته و بعد خشک شود.

فشار سنج

تعمير سوپاپ پمپ هوا

۶- شکستن لوله شیشه ای(در فشار سنجهای جیوه ایی)

نحوه تعمیر:تعویض لوله شیشه ایی (لوله فشارسنج جیوه ای اگر کثیف بود با الکل و پنبه تمییز می شود)

۷- بهم خوردن کالیبراسیون گیج فشار و در نوع جیوه ای ریختن جیوه و کم شدن جیوه مخزن

در فشار سنج های جیوه ایی می بایست ابتدا شیر مخزن را باز کرده و سپس از بالای لوله شیشه ایی و به آرامی جیوه را توسط یک سرنگ به داخل آن تزریق نمود.این کار را تا زمانی ادامه می دهیم  که جیوه درون لوله از مقدار صفر رد نشود.در صورتیکه جیوه درون لوله از صفر بالاتر قرار گیرد می بایست اضافه جیوه تزریق شده را تخلیه نمود تا در حالتی که هیچ فشاری درون کاف موجود نیست عدد نشان داده شده توسط ستون جیوه بر روی قرار بگیرد

فشار سنج جيوه اييفشار سنج جیوه ای

یییی

 گیج فشار سنج عقربه ای  

در صورتیکه صفر فشارسنج های عقربه ایی از تنظیم خارج شود می توان با تنظیم پین محل آنرا تنظیم نمود(در شکل با گزینه Adjusting pinمشاهده میشود) در مدل های Alpk2 با چرخاندن پیچ محل اتصال لوله لاستیکی به گیج اینکار انجام می شود دقت کنید برای اینکار می بایست ابتدا واشر شماره ۱ که برروی آن ۲ عدد سوراخ وجود دارد شل شده و سپس پیچ را تنظیم نموده و مجددا واشر را سفت نمایید.(مانند شکل زیر)

فشار سنج

تنظیم صفر عقربه فشارسنج Alpk2

در برخی مدل های گیج این پیچ داخل ورودی هوا به گیج قرار داشته و میبایست آنرا با استفاده از  آچار پیچ گوشتی تنظیم نمود(مطابق اشکال زیر)

فشار سنج

 

 تنظیم صفر عقربه گیج:

یکی از ایرادات و عیب هایی که معمولا گیج های فشار به آن دچار می شوند خرابی بالشتک های هوای داخل این گیج ها می باشد که منجر به نشتی باد و کاهش سریع باد داخل کاف می گردد.باد شدن این بالشتک ها موجب حرکت عقربه گیج فشار می گردد.(شکل زیر) در صورتیکه خرابی بالشتک ها و جدا شدن سطوح آنها از یکدیگر می توان آنها را لحیم نمود و با توجه به مسی بودن سطوح بالشتک ها قلع براحتی به آنها میچسبد. درصورتیکه میزان جداشدن سطوح بالشتک از یکدیگر زیاد باشد پس از لحیم کاری در مدت
کوتاهی از یکدیگر جدا می شوند و مجددا نیاز به لحیم کاری خواهند داشت.در این حالت می بایست بالشتک ها تعویض گردند.البته در برخی از مدل ها نیز این قابلیت تعویض وجود نداشته و کل گیج می بایست تعویض گردد

 فشارسنج

خرابی بالشتک های هوای گیج فشار:
در صورتیکه کالیبراسیون گیج فشار سنجهای عقربه ایی دچار ایراد گردد با استفاده از ۲ پیچ که بر روی محور دوار داخلی خود گیج قرار دارند می توان گیج را تنظیم نمود.وظیفه این محور تبدیل حرکت خطی به حرکت دورانی می باشد.که این پیچ ها ضریب تبدیل حرکت خطی به دورانی را تنظیم مینمایند.البته تنظیم گیج در این حالت کار بسیار مشکلی بوده و دقت و ظرافت بسیاری نیاز دارد.

فشار سنج

تنظیم گیج فشار سنج:

توصیه می شود پس از هر بار تعمیر جهت اطمینان از کارکرد سالم آنها با یک فشارسنج جیوه ای تست شود.

جهت ثبت نام در دوره های تعمیر تجهیزات پزشکی وارد لینک زیر شوید:

 

دپارتمان های علمی

درباره کنسرسیوم

پنل آموزشی

آمار سایت

تعداد اعضای آنلاین : 0

تعداد کل اعضای کنسرسیوم : 1699

برای مشاهده اعضای آنلاین کلیک کنید

مراکز خدماتی و رفاهی طرف قرارداد

marakez

هدف نسخه پیچ کیست احساس تست جوش رادیوگرافی تغذیه مادر دستیار دندانپزشک قم هموگلوبین خونگیری بدون درد الکتولیت ها آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی دوره icdl تبریز دوره icdl تبریز فلوئوروسکوپی پالس با نرخ فریم متغیر درمان حساسیت دندانی اموزش دستیار دندانپزشکی در اصفهان آموزش تزریقات درمان با ذهن دوره نسخه خوانی پیشرفته در تبریز آموزشگاه تجهیزات دندانپزشکی ژن ابزار دقيق ژن‌های عامل اوتیسم خود مراقبتی آموزش درمان های دندانپزشکی رحمت آزمایشگاه‌های بهداشت امام دهم دوره تست های غیرمخرب و بازرسی جوش در ساری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تعمیر PH متر واکسن مننگوکوک چیست؟ صفر استخدام دستیار دندانپزشکی در غرب تهران آموزش دسته های درمانی خرید یوک ابولا ASTM قیمت بازرسی سازه تولید اعضای بدن انسان استخدام دستیار دندانپزشک در جنوب تهران روش تصویربرداری نبولایزرهای مش کپ صدور گواهی ایزو در تبریز استخدام دستیاری دندانپزشکی در شیراز اموزش تعمیز تجهیزات پزشکی هجرت آموزش نخه پیچی داروخانه کلاس آموزش نسخه الکترونیک در بوکان ژن‌های عامل اوتیسم کشف شدند لبنیات توبه گردو یوک ایرانی عیب یابی اسپکتروفتومتر Marie Curie روزجهانی هفته دولت برگزاری دوره های اموزشی O تعمیر نیروگاه

logo آموزش تعمیر فشار سنج

حامیان کنسرسیوم ایرکاس

 • IRSME
 • RKA
 • ACS
 • IUE
 • RFTC
 • BQC
 • DNW
 • ICS
 • TUV-EMB
 • QAL
 • Ino
 • Allaiance
 • Tckit

تبلیغات در ایرکاس

دسترسی به ژورنال مقالات

az3

تصاویر اینستاگرام ایرکاس